วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564
ภาคใต้ / ภูเก็ต
สนามบินภูเก็ตชี้แจง คลิปลำเลียงผู้ป่วย ไม่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ขอให้หยุดแชร์
: 20 มี.ค. 63
427

ตามที่ได้มีการเผยแพร่คลิปบนสื่อสังคมออนไลน์ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)

#ทภก_ขอเรียนชี้แจงให้ทราบเหตุการณ์ดังนี้ ส่วนการแพทย์ ทภก. ได้รับรายงานเคสผู้ป่วยลำเลียงทางอากาศยาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานดังนี้

เวลา 10.50 น. เจ้าหน้าที่สายการบินติดต่อมีผู้โดยสารป่วย ด้วยอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ มีกระดูกขาหัก รับการรักษาที่โรงพยาบาลทักษิณ เดินทางด้วยเที่ยวบิน SU275 Boarding time เวลา 11.30 น. ผู้ป่วยเดินทางพร้อมแพทย์ประจำตัว พยาบาลของโรงพยาบาลทักษิณ รายงานประวัติผู้ป่วยให้แพทย์ประจำคลินิกแพทย์ท่าอากาศยานภูเก็ตทราบ ประเมินสัญญาณชีพ ความดันโลหิตปกติ ชีพจรปกติ อัตราการหายใจปกติ ระดับออกซิเจนในเลือดปกติ
เวลา 11.10 น. ดูแลย้ายผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาลของคลินิกแพทย์ ท่าอากาศยานภูเก็ต
เวลา 11.21 น. รถพยาบาลเข้ารับผู้ป่วย เพื่อนำเข้าเขตลานจอดอากาศยาน
เวลา 11.21 น. รถพยาบาลเทียบข้างเครื่อง
เวลา 11.35 น. ลำเลียงผู้ป่วยขึ้นอากาศยาน
เวลา 11.40 น. เสร็จสิ้นภารกิจ

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ป่วยไม่มีอาการเข้าข่ายต้องสอบสวนโรค COVID-19 และขอให้หยุดเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง เพราะผู้เผยแพร่จะมีความผิดตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ทภก. ยังคงดำเนินมาตรการคัดกรองผู้โดยสารเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งกระบวนการขาออก-ขาเข้า อยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และผู้ปฏิบัติงาน.

: ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ