วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564
ภาคใต้ / ภูเก็ต
สภ.ป่าตอง ทำความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 เพื่อความปลอดภัย พร้อมทำกรมธรรม์ประกันชีวิตไวรัสโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งโรงพัก
: 23 มี.ค. 63
347

พ.ต.อ.อกนิษฐ์ ด่านพิทักษ์ศาสน์ ผกก.สภ.ป่าตอง เปิดเผยว่า ได้เจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส โควิด 19 ที่สภ.ป่าตองทุกห้องและรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากเล็งเห็นว่า ได้มีประชาชนและนักท่องเที่ยว มาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเสี่ยงสูงที่จะติดโรค จึงจำเป็นให้เจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นดังกล่าว พร้อมทั้งมีโต๊ะและเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยให้บริการวัดไข้ ล้างมือ และแจกผ้าปิดปากให้กับประชาชน ที่มาใช้บริการที่ สภ.ป่าตอง เพื่อความสบายใจของประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมทั้งผู้มาติดต่อราชการอีกด้วย

พ.ต.อ.อกนิษฐ์ กล่าวถึงการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ว่า ตนได้เล็งความสำคัญของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่กับนักท่องเที่ยวตลอดเวลา และมีความเสี่ยงสูงที่จะติดโรค จึงมีแนวคิดจัดทำประกันชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนใน สภ.ป่าตอง โดยวงเงินรักษาจำนวน 50,000 บาทต่อคน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ในการออกปฏิบัติหน้าที่ ดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าตองต่อไป.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ