วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564
ภาคใต้ / ภูเก็ต
รอง ผวจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจขุมน้ำเอกชน ที่จะนำมาผลิตน้ำประปา เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง
: 25 มี.ค. 63
451

นายวงศกร  นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้วางแผนในการช่วยเหลือประชาชน ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งนี้ ซึ่งในปีนี้มีพื้นที่ต่างๆ ที่ประสบปัญหาดังกล่าว เนื่องจากอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ในตำบลศรีสุนทรอำเภอถลาง มีน้ำต้นทุนไม่เพียงพอที่จะนำมาผลิตน้ำประปา เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลป่าคลอก ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง และในส่วนของตำบลเกาะแก้ว ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต

โดยเฉพาะในส่วนของตำบลรัษฎา ที่อยู่ปลายท่อทำให้น้ำไม่ไหลมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งทางจังหวัดได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น โดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตและทางทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพภาคที่ 4 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันแจกจ่ายน้ำแก่ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนตลอดมา

นายวงศกร กล่าวต่อไปว่า หลังจากลงพื้นที่เพื่อมาดูการสูบน้ำจากขุมน้ำเอกชน ในพื้นที่อำเภอถลาง คือ ขุมน้ำฮิตเลอร์ ตำบลศรีสุนทร ที่มีการสูบน้ำเพื่อส่งให้โรงกรองน้ำบางโจ และขุมน้ำโบ๊ทพัฒนา ที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเตรียมอุปกรณ์ในการสูบน้ำ ซึ่งคาดว่าในวันพฤหัสที่จะถึงนี้ สามารถส่งน้ำเข้าสู่ระบบการผลิตน้ำประปาได้ ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังเดินทางไปดูขุมน้ำวานิช ในเขตตำบลเกาะแก้ว เพื่อที่จะเจรจากับทางภาคเอกชน ในการขอใช้น้ำเพื่อไปผลิตน้ำประปา ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใด และจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ของจังหวัดภูเก็ตได้ครบทุกพื้นที่

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ขอบคุณภาคเอกชนทุกคน ที่ได้ให้ความร่วมมือกับจังหวัด ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตในฤดูแล้งนี้.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ