วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564
ภาคใต้ / สงขลา
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา มอบข้าวสารและถุงยังชีพ พร้อมเงินทุน ตามโครงการขอบคุณตำรวจ ที่ทำหน้าที่ "ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์"
: 14 มิ.ย. 63
502

เมื่อเวลา 15.00 น.วันนี้ ที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่ ห้องประชุมเชิญศิริ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา พลตำรวจตรี ทิวธวัช  นครศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเป็นประธานมอบข้าวสารและถุงยังชีพ พร้อมเงินทุน ตามโครงการขอบคุณตำรวจ ที่ทำหน้าที่ "ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์" ดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด 19 ตามนโยบาย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จากสถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ส่งผลให้พี่น้องประชาชน ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะ เรื่องของการอุปโภคบริโภค พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงให้หน่วยงานของตำรวจ เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา จัดทำโครงการ"รับอาหารฟรี" แจกจ่ายให้พี่น้องประชาชน จำนวน 12 ครั้ง(5,000 กล่อง) และตู้ปันสุข ให้กับประชาชน จำนวน 32 ตู้ และจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อโควิค 19 ดีขึ้น ส่วนหนึ่งเนื่องมาจาก ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการตำรวจ กับทุกภาคส่วน

พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เห็นความเดือดร้อนของข้าราชการตำรวจ จึงได้จัดทำ" โครงการขอบคุณตำรวจที่ทำหน้าที่ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์" ดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์ โควิด 19 ต่อยอดโครงการ รับอาหารฟรีทุกสถานีตำรวจ โดยมอบเงินให้ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา 50,000 บาท เพื่อเป็นเงินตั้งต้น ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของ ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในช่วง covid 19 ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ได้สมทบทุนตั้งต้นเพิ่มเติม เพื่อมอบให้ข้าราชการตำรวจ โดยให้หัวหน้าหน่วย ซึ่งใกล้ชิดกับข้าราชการตำรวจในสังกัดทั้ง 34 หน่วย เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเสนอ ข้าราชการตำรวจ ที่เหมาะสมและได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ covid 19 ร่วม 64 นาย รับเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท พร้อมข้าวสารและถุงยังชีพ พร้อมอบรมให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตรยางพารา และทำปุ๋ยธรรมชาติ และด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงไก่ไข่

ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เชื่อว่า ข้าราชการตำรวจทุกนาย ต้องผ่านพ้นสถานการณ์ covid-19 ได้ จากการยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประหยัด ขยัน มีวินัย กล้าหาญ อดทน พร้อมช่วยเหลือสังคม อย่างสุดความสามารถ พลตำรวจตรี ทิวธวัช  นครศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันนี้ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการตามนโยบายของท่าน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ให้ความช่วยเหลือ พี่น้องข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด- 19 ในแง่เชิงเศรษฐกิจ ที่มีผลกระทบต่อครอบครัว วันนี้เราจึงได้จัด กิจกรรม ที่จะสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค และ มีทุนตั้งต้น ที่จะให้พี่น้องประชาชนไปใช้ในการลงทุนเพื่อสร้างรายได้ ให้กับครอบครัว เป็นอยู่ที่ดีขึ้น วันนี้มีตำรวจที่ได้รับการคัดเลือกมาจากโรงพักต่างๆ มีทั้งหมด 64 นาย.

ข่าว/ภาพ สิทธิชัย ชูโตชนะ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ