วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคใต้ / สงขลา
นายกชาย ส.ส.ประชาธิปัตย์ รองประธานกรรมาธิการการปกครอง เปิดงาน “รวมพลังสงขลา ปล่อยปลารักษาคลอง กู้คืนเอกราชทางสิ่งแวดล้อมให้สงขลา”
: 01 มี.ค. 63
358

เมื่อเวลา 10.30น. วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประตูระบายน้ำ บ้านกันสามเจ้า-คลองโพธิ์ ริมคลองรอนต่อ อ.รัตภูมิ-ควนเนียง ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา นาย เดชอิศม์ ขาวทอง (นายกชาย) ส.ส.ประชาธิปัตย์รองประธานกรรมาธิการการปกครอง เป็นประธาน เปิดงาน “รวมพลังสงขลา ปล่อยปลารักษาคลอง กู้คืนเอกราชทางสิ่งแวดล้อมให้สงขลา” มีกรปล่อยพันธุ์กุ้งและพันธุ์ปลา จำนวน 8 แสนตัวลงแม่น้ำคลอง ภูมี ซึ่งเป็นคลองสายหลักที่หล่อเลี้ยงเกษตรกร อ.รัตภูมิ และ อ.ควานเนียง มีประชาชนและหน่วยงานต่างๆ มารวมงานเป็นจำนวนมาก

ส.ส.เดชอิศม์ ขาวทอง (นายกชาย) กล่าวว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมมีปัญหามายาวนานมากแต่วันนี้เราเอาเอกราชทางสิ่งแวดล้อมกลับมาก็อยากให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาคูคลองเราปล่อยปลาร่วมกันเพื่อให้เห็นว่าเราเป็นเจ้าของคลองคลองเป็นเจ้าของปลาที่เราปล่อย แล้วทุกคนมีหน้าที่ดูแลรักษาและผมจัดหางบประมาณจากชลประธานมาพัฒนาให้มีน้ำใสตลอดปีน้ำใช้ตลอดปี

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีการปล่อยปลารักษาคลอง 4 จุด ได้แก่จุดที่ 1 ท่าน้ำหน้า อบต.ท่าชะมวง จุดที่ 2 ประตูระบายน้ำ บ้านกันสามเจ้า-คลองโพธิ์ ริมคลองรอนต่อ อ.รัตภูมิ-ควนเนียง จุดที่ 3 ตลาดน้ำบางกล่ำ จุดที่ 4 ท่าน้ำหน้าวัดบางศาลา คลองอู่ตะเภา ทั้ง 4 จุดมีการปล่อยปลาและกุ้ง กว่า 2 ล้านตัวลงแม่น้ำลำคลอง.

ข่าว/ภาพ : สิทธิชัย ชูโตชนะ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ