วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคใต้ / สงขลา
PM AWARD 2020 ปิดท้ายเวทีสัญจร ที่หาดใหญ่ กระตุ้นผู้ส่งออกร่วมสมัคร รับมือการค้าโลกเปลี่ยนแปลง
: 14 มี.ค. 63
257

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ที่โรงแรม บุรีศรีภู บูติกสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนาแนะนำการสมัครโครงการ PRIME MINISTER'S EXPORT AWARD 2020 หรือรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2563 โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบธุรกิจส่งออก ผู้ประกอบการสินด OTOP

นางประภา บุรณศิริ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า เปิดเผยว่า จากสภาวะการแข่งขันทางการค้าที่สูงขึ้นและมีรูปแบบหลากหลาย ส่งผลให้ภาครัฐต้องร่วมมือกับภาคเอกชนในการสร้างและนำกลยุทธ์ต่างๆ มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของผู้ประกอบการไทยให้เกิดความยั่งยืน รางวัล PM Award เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยสร้างโอกาสและต่อยอดธุรกิจไทยสู่ตลาดโลก ถือเป็น

รางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ที่แสดงถึงความทุ่มเทของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสินค้าและบริการให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปี 2563 นี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 29 การพิจารณาคัดเลือกบริษัทเข้ารับรางวัลในแต่ละปี จะมีขั้นตอนดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบเป็นระบบและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจส่งออกที่ได้รับรางวัลนี้มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมอย่างแท้จริง

การจัดสัมมนาแนะนำการสมัครในปีนี้ ถือเป็นปีแรกที่มีการสัญจรแนะนำการสมัครในส่วนภูมิภาค โดยภายในงานยังได้จัดให้มีการเสวนาเชิญผู้ประกอบธุรกิจส่งออกที่ได้รับรางวัลในปีที่ผ่านๆมา ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ พร้อมเผยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสและความเข้าใจในการสมัครให้กับผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น เพราะถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดด้านการส่งออก โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบรางวัลพร้อมได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ จากกรมฯ ทั้งในและต่างประเทศ ผู้ประกอบการท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 081-198-7873, 081-989-2402 PM AWARD 2020 ปิดท้ายเวทีสัญจร ที่หาดใหญ่กระตุ้นผู้ส่งออกร่วมสมัคร รับมือการค้าโลกเปลี่ยน.

ข่าว/ภาพ : สิทธิชัย ชูโตชนะ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ