วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564
ภาคใต้ / สงขลา
สงขลา แถลงข่าวสถานการณ์โรค COVID-19 หลังพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 12 ราย เดินหน้าคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรค
: 18 มี.ค. 63
306

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมฑิฆัมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าวกรณีโรค COVID-19 ของจังหวัดสงขลา ทั้งสถานการณ์ มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรค การขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมมือป้องกันฯ และประเด็นข่าวลือ เพื่อการลดความวิตกกังวลของประชาชน

โดยข้อมูล ณ ขณะนี้ จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง จำนวน 12 ราย กำลังรอผลการตรวจยืนยันจากส่วนกลาง สำหรับผู้ป่วยดังกล่าว จำนวน 8 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการเดินทางไปร่วมงาน "Qudamak Ulamak Malaysia 2020" ที่ประเทศมาเลเซีย ในช่วงวันที่ 27 ก.พ. - 2 มี.ค. 2563 ซึ่งเป็นประชาชนจากจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส ที่รับไว้เพื่อการเฝ้าระวังและดูแลในจังหวัดสงขลา , จำนวน 2 ราย เป็นชาวสงขลา 1 ราย และชาวนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผู้ที่กลับจากสนามมวยราชดำเนิน และอีกจำนวน 2 ราย เป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย

ทั้งนี้ ทางจังหวัดสงขลาได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าติดตาม ตรวจสอบบุคคล และสถานที่ต่าง ๆ ที่คาดว่าผู้ป่วยเฝ้าระวังดังกล่าวได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ และได้พบปะบุคคลใดบ้าง โดยเข้าไปสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือให้อยู่ภายในบ้าน 14 วัน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้ที่เดินทางไปร่วมงาน "Qudamak Ulamak Malaysia 2020" ที่ประเทศมาเลเซีย ทางจังหวัดสงขลา ขอให้ผู้ที่เหลือให้รีบเข้ามารายงานตัวเพื่อรับการตรวจคัดกรองโรคไวรัส COVID-19 โดยด่วนที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดไปสู่สังคมวงกว้าง

ขณะที่ภาพรวมของประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค. 2563) มีผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 212 ราย เป็นผู้ป่วยใหม่ 35 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย กลับบ้านแล้ว 42 ราย ยังอยู่ในโรงพยาบาล 169 ราย สำหรับการคัดกรองของจังหวัดสงขลา จำนวนสะสม 404,455 ราย

โดยสถานการณ์การติดตามผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่การระบาดต่อเนื่อง (ไต้หวัน ฝรั่งเศส เยอรมัน) รวม 6 ราย อาการปกติ 6 ราย , ผลการติดตามผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตราย (อิหร่าน อิตาลี เกาหลีใต้) รวม 8 ราย อาการปกติ 8 ราย และผลการติดตามแรงงานไทย ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเขตโรคติดต่ออันตราย (ประเทศเกาหลีใต้) 8 ราย อาการปกติ 8 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนป้องกันตนเอง และคนใกล้ชิด โดยใช้หลักการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ ได้แก่ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ , หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศจีน และประเทศที่มีรายงานการแพร่เชื้อในท้องที่ (Local transmission) ระหว่างเดินทางในต่างประเทศขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย , ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากประเทศที่มีการรายงานการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศ ได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ฝรั่งเศส สเปน สหรัฐอเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ญี่ปุ่น เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สวีเดน สหราชอาณาจักร และเยอรมนี หากมีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางไปในเมืองของประเทศดังกล่าวข้างต้นร่วมด้วย , หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่ขายซากสัตว์ป่าหรือที่มีชีวิตและการสัมผัสโดยไม่ใช้ถุงมือ , หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น , ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว)

เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ , รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด อาทิ สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร.1422 ( 24 ชั่วโมง) , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โทร.0-7431-1170 , 09-3576-6411 (ในเวลาราชการ) หรือต้องดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา www.skho.moph.go.th เพื่อป้องกันข่าวลือ ลดการวิตกกังวลของประชาชน.

ข่าง/ภาพ : สิทธิชัย ชูโตชนะ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ