วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564
ภาคใต้ / สตูล
พี่น้องชาวไทยมุสลิมหญิง-ชาย ร่วม 1,000 คนละหมาด ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
: 24 พ.ค. 63
353

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2563 เวลา 07.45 น. ที่ มัสยิดมำบังหรือมัสยิดกลาง จ.สตูล นายยูโสป สลาม อีหม่ามมัสยิดกลาง จ.สตูล นำพี่น้องชาวไทยมุสลิมหญิง-ชาย ร่วม 1,000 คนละหมาดเนื่องในโอกาสวันฮารียานตรุษอีดิ้ลฟิตรี”โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทางคณะกรรมการมัสยิดมำบังหรือมัสยิดกลาง จ.สตูล จึงได้มีการเข้มงวดตามาตรการของสำนักจุฬาราชมนตรีและศบค. คือก่อนเข้าละหมาดมีการตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอร์ก่อน สวมหน้ากากอนามัยทุกคน หากใครไม่สวมหน้ากากทางมัสยิดมีการเตรียมหน้ากากไว้พร้อม นอกจากนี้มีการนำผ้าปูละหมาดไปจากบ้านของใครของมัน และเนื่องจากการละหมาดดังกล่าวต้องใช้ระยะยืนห่างกันทำให้พื้นที่ละหมาดภายในมัสยิดจึงไม่เพียงพอ ทางคณะกรรมการมัสยิดจึงได้แยกให้ผู้หญิงละหมาดภายในอาคารมัสยิดส่วนผู้ชายละหมาดบริเวณรอบๆมัสยิดใช้เวลาในการทำพิธีละหมาดประมาณ 20 นาที และหลังละหมาดเสร็จแล้วต่างคนต่างแยกย้ายกลับทันที.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ