วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564
ภาคใต้ / สตูล
สอนเด็กนักเรียนชายแดนมาเลเซีย ฝึกเย็บหน้ากากไว้ใช้เอง และนำไปสอนคนในครอบครัว
: 09 มี.ค. 63
262

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.63 นายอาหลี ลิมานัน ผอ.ร.รบ้านเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล ได้จัดให้นักเรียนในชมรมเย็บปัก ซึ่งเป็นเป็นช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของ ร.ร.ให้นักเรียนฝึกทำหน้ากากอนามัย สำหรับใส่เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับโรคดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากในพื้นที่ ต.เจ๊ะบิลัง เป็นพื้นที่ชายแดน ที่คนในหมู่บ้านนิยมเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซีย หญิงชายในพื้นที่ก็นิยมที่จะไปแต่งงานกับคนในประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะฝากลูกไว้กับปู่ย่า ตา-ยาย เมื่อปิดเทอมก็จะมารับลูกกลับไปอยู่บ้านด้วย

เมื่อมีการติดต่อกันอย่างใกล้ชิดแบบนี้ทาง ร.ร.จึงให้นักเรียนในชมรมดังกล่าวฝึกเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อไว้ใช้เอง และนำไปสอนคนในครอบครัว เพื่อให้มีเป็นของใช้จำเป็นส่วนตัวสำหรับแต่ละคน เป็นหน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้าสีและผ้าสารู ซึ่งวิธีทำแบบง่ายๆ ที่เด็กสามารถเย็บเองได้กับมือ พร้อมแนะนำวิธีป้องกันโรคดังกล่าว เช่น การหลีกเกลี่ยงการอยู่ร่วมกันในที่ที่มีคนมากๆ การกินร้อนช้อนกลาง ล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย โดยเน้นย้ำทำเองและนำไปทำให้คนในครอบครัว  อาจเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วซักให้สะอาดรองผ้าขาวสัก 2-3 ชั้น ซึ่ง นร.ดังกล่าว สามารถที่จะเย็บเองได้

ส่วนเรื่องมาตรการรับมือโควิด-19 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สตูลได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพร้อมกำชับให้มีการทำหนังสือคู่มือ สำหรับเตรียมรับมือสถานการณ์โควิด-19 ของแต่ละสถานที่ มีมาตรการป้องกันอย่างไร เช่น โรงแรม, ห้างร้าน, สถานที่ท่องเที่ยว, ร้านอาหาร เป็นต้น และจัดให้มีหน่วยติดตามการดำเนินงานดังกล่าว ทั้งนี้ยังให้ระวังคนที่มาจากตะวันออกกลาง และประเทศเสี่ยงอื่น ๆ อีกด้วย ส่วนในเรื่องของผีน้อย จัดให้มีการสำรวจคนที่มาจากประเทศเกาหลีใต้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ – 7 มี.ค.63 หากพบผู้ต้องสงสัยให้แจ้งไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อทันที นอกจากนี้ จ.สตูลได้มีการจัดสถานที่กักกันผีน้อยเพื่อเฝ้าระวังเอาไว้ทุกอำเภอแล้วเช่นกัน.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ