วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564
ภาคใต้ / สตูล
จังหวัดสตูล ออกมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา เนื่องจากอยู่ใกล้พื้นที่ใกล้เคียง ที่มีผู้ป่วย
: 19 มี.ค. 63
719

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 19 มีนาคม 2563 นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์ ผวจ.สตูล ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สตูล ที่ 1/2563 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องด้วยในขณะนี้ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระดับ 2 และมีแนวโน้มจะเข้าสู่ระดับ 3 ในเวลาอันไกล้นี้  ประกอบกับพบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่จังหวัดไกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีชายแดนติดกับ จ.สตูล

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สตูล ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 กำหนดมาตรการดังนี้ คือ ห้ามข้าราชการพนักงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเดินทางไปต่างประเทศ, นักท่องเที่ยวจากประเทศโรคติดต่ออันตรายและประเทศที่มีการแพร่ระบาดต่อเนื่อง ที่พำนักในประเทศไทยไม่ถึง 14 วัน เดินทางเข้า จ.สตูล จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ หากไม่มีใบรับรองแพทย์ต้องถูกกักตัวครบ 14 วัน โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง, นอกจากนี้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด สถานบริการและสถานประกอบการที่ เปิดให้บริการคล้ายสถานประกอบการ เช่นร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรี คาราโอเกะ ร้านเกมส์ โรงภาพยนต์ สระว่ายน้ำ สถานที่ออกกำลังกายทั้งของรัฐและเอกชน สนามมวย ชนไก่ กัดปลา ชนโค เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 4 เมษายน 63 หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

รวมทั้ง ห้ามไม่ให้จัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการแพร่ระบาดของโรค ได้แก่ กิจกรรมที่มีผู้ชุมนุมเกิน 50 คน ขึ้นไป และให้ถือประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องการแพร่ระบาดโรค เรื่องมาตรการการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นอกจากนี้ ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อในสถานที่ ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก โดยให้มีการคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร วางเจลล้างมือทางเข้าอาคารหรือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน ทำความสะอาดพื้นอุปกรณ์สัมผัสร่วมกันและสุขา จำกัดคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ