วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564
ภาคใต้ / สตูล
หอการค้า สภาท่องเที่ยว อบจ.และผู้ประกอบการท่องเที่ยว จ.สตูล ประชุมหาข้อสรุปเตรียมยื่นขอเสนอให้รัฐ จากผลกระทบจากโควิด-19
: 23 มี.ค. 63
386

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมชั้น2 ท่าเรือปากบารา หมู่ที่ 2 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ดร.พิทักษ์สิทธิ์  ชีวรัฐพัฒน์ ประธานหอการค้า จ.สตูล นายเจตกรณ์ หวันสือ ประธานสภาท่องเที่ยว อบจ.สตูล ได้จัดประชุมผู้ประกอบการท่องเที่ยว จ.สตูล พร้อมด้วยนายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ สส.สตูลเขต 2 พรรคภูมิใจไทย นายอดินันท์ ปากบารา รอง นายก อบจ.สตูล นายประยูร โขขัด เลขาฯ ของนายพิบูลย์ รัชกิจประการ สส.สตูลเขต 1  พรรคภูมิใจไทย และตัวแทนผู้ประกอบการ ได้ประชุมร่วมกัน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการของ จ.สตูล ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการหลัก เลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า2019 ซึ่งภาคเอกชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องหาแนวทางแก้ไข การป้องกันและหามาตรการรับมือสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยภายหลังการประชุม ดร.พิทักษ์สิทธิ์  ชีวรัฐพัฒน์ ประธานหอการค้า จ.สตูล กล่าวว่าที่ประชุมได้สรุปว่า ประการที่ 1 จะขอให้ทางสถาบันการเงิน พักการชำระหนี้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 1 ปี ประการที่ 2 จะเสนอให้รัฐบาลเพิ่มอัดฉีดเม็ดเงินกับผู้ประกอบการธุระกิจ การค้า รวมทั้งแม่ค้าแผงลอยต่างๆ โดยให้กลุ่มดังกล่าวให้เข้าถึงแหล่งทุนแหล่งเงินกู้ ประการที่ 3 หากรัฐบาลจะชัตดาวน์ โดยก่อนมีการชัตดาวน์ ขอให้มีมาตรการรรองรับผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปบนเกาะหลีเป๊ะ ไม่ให้ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ประการที่ 4 ขอให้มีการตรวจเข้มประชาชน ที่กลับมาจากประเทศมาเลเซีย และจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดต้องควบคุม 14 วัน ประการที่ 5 อยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาช่วยสาธารณสุข จ.สตูล ในการคัดกรองผู้ป่วย.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ