วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564
ภาคใต้ / สตูล
ผวจ.สตูล ยืนยันขณะนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีแต่คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งกำลังติดตามดูอยู่
: 23 มี.ค. 63
222

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา14.00 น.ที่ห้องประชุมวัฒนโกเมร ศาลากลาง จ.สตูล นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สตูล ได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีข่าวเผยแพร่ว่า จ.สตูล มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 1 คน ว่า ตนเองขอยืนยันว่า จ.สตูล ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด แต่มีคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่นคนไทยที่กลับมาจากประเทศมาเลเซีย หรือที่กลับมาจาก กทม.หรือ ปริมลฑล ตอนนี้ในพื้นที่มีการเอกซเรย์อย่างเข้มข้น รวมทั้งให้รายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรค ได้แก่ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และท่านนายกเทศมนตรีเมืองสตูล ในมาตรการของ จ.สตูล เข้มข้นในมิติของการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น

และที่สำคัญยิ่งตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปมีการปิดด่านหมดทุกด่านชายแดน รวมทั้งช่องทางธรรมชาติอื่นๆ ก็เข้มงวดไม่ให้มีการเข้า-ออก เพราะฉะนั้นพื้นที่ชายแดนที่มีการสื่อสารติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านปิดสนิท ขอยืนยัน ณ เวลานี้ จ.สตูลไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด แต่ขอให้ประชาชนอยู่ในบ้าน ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรออกนอกบ้าน ถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ต้องมีการป้องกันสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ