วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564
ภาคใต้ / สตูล
จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม "Kick Off หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ออกตรวจตามหมู่บ้านกลุ่มเสี่ยงเพื่อคัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19
: 25 มี.ค. 63
253

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายนันต์ ปิริยะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล พร้อมด้วยนายจรูญ ยื้มเยื้อน ประธานสภาเทศบาล ต.คลองขุด คณะผู้บริหารเทศบาล ต.คลองขุด, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน,อสม.,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต.คลองขุด ประธานชุมชน อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่เทศบาล ต.คลองขุ ด จัดกิจกรรม Kick Off หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ออกตระเวณไปตามบ้านเรือนกลุ่มเสี่ยงเพื่อคัดกรอง โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียเช่นลูกเรือประมง แรงงานไทยที่ทำงานในประเทศมาเลเซีย รวมทั้งผู้ที่เดินทางกลับจากกทม. จังหวัดปริมลฑล และจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

โดยมีการแจกหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิไข้ พร้อมทั้งแนะนำให้กักตัวภายในบ้านเป็นเวลา14 วัน ในขณะเดียวกัน นายประพันธ์  สุวรรณะ กำนัน ต.คลองขุด ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่รวมทั้งอสม.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตั้งด่านบริเวณบนถนนทางเข้าหมู่บ้านใน ต.คลองขุด เพื่อคัดกรองบุคคลที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเช่นประเทศมาเลเซีย,จากกทม.จังหวัดปริมลฑลรวมทั้งจังหวัดกลุ่มเสี่ยง เพื่อคัดกรองบุคคล

โดยมีการสอบถามประวัติการเดินทาง มีการตรวจวัดอุณหภูมิไข้และขอความร่วมมือให้ประชาชนแจ้งเบาะแสผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 สำหรับมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ นายก้องสกุล  จันทราช นายอำเภอ เมืองสตูล ที่ได้สั่งการให้ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ทุกเทศบาลและอบต.จัดกิจกรรม Kick Off หยุดเชื้อ เพื่อชาติโดยให้ปฏิบัติพร้อมกันในเวลา 10.00 น. วันที่ 25 มีนาคม 2563.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ