วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564
ภาคใต้ / สตูล
ผวจ.สตูล ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ติดตามสถานการณ์ เตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
: 02 เม.ย. 63
176

ระหว่างเวลา 16.00 น. 18.00 น. วันที่ 1 เมษายน 2563 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ 8/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์ความก้าวหน้า การเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมนครี ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ทั้งนี้กำหนดมาตรการคุมเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  แต่อย่างได พบมีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคสะสม16ราย ตรวจไม่พบเชื้อสะสม14ราย รอผลตรวจ2ราย อย่างไรก็ตามหลังการประชุม นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่าที่ประชุมเห็นด้วยจะมีมาตรการบังคับห้ามคนเข้าออกจังหวัดสตูล ยกเว้นกรณีรถขนส่งบรรทุกสินค้า รถพยาบาล หรือรถที่มีความจำเป็นอื่นๆนอกจากนี้จะมีการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สาธารณสุข ฝ่ายปกครองตั้งจุดตรวจตามอำเภอต่างๆเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ