วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564
ภาคใต้ / สตูล
ผวจ.สตูล ได้สั่งปิดชายแดนประเทศไทย-มาเลเซียทุกด้านทำให้คนไทยและคนมาเลเซีย ไม่สามารถเดินทางเข้า-ออกได้
: 11 เม.ย. 63
280

จากกรณีที่เชื้อไวรัสโควิด19ได้แพร่ระบาดและทำให้นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สตูล ได้สั่งปิดชายแดนประเทศไทย-มาเลเซียทุกด้านทำให้คนไทยและคนมาเลเซีย ไม่สามารถเดินทางเข้า-ออกได้ โดยในประเทศมาเลเซียเองก็มีการล๊อคดาวน์ทำให้ผู้ประกอบการต่างๆ ต้องหยุดกิจการสร้างและความเดือดร้อนให้แรงงานไทย โดยเฉพาะแรงงานไทยที่เกาะลังกาวี รัฐเคาดาห์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีอยู่ประมาณ 800 คน โดยแยกเป็นแรงงานก่อสร้าง ลูกเรือประมง ร้านอาหารและแรงงานประเภทอื่นๆ ต่างตกงานไปตามๆกัน ครั้นจะเดินทางกลับภูมิลำเนาก็ไม่ได้เนื่องจากทางจ.สตูล มีประกาศห้ามคนเดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ยังมีนักเรียนไทยที่ตกค้างที่เกาะลังกาวี อีกจำนวนหนึ่งจะกลับประเทศก็กลับไม่ได้ ในขณะที่สถานฑูตไทยในกรุงกัวลาร์ลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนและประสานสถานกงศุลใหญ่ในรัฐปีนัง มอบหมายให้นางอารีนา ศักดิ์ประเทืองนาม ซึ่งเป็น อสม.คนไทยในเกาะลังกาวี พร้อมพวกรวม3คนขับรถตระเวนนำถุงยังชีพซึ่งมีข้าวสาร อาหารแห้ง ไปแจกจ่ายแก่แรงงานคนไทยที่ยังตกค้างทั่วเกาะลังกาวี จำนวน 130 ครัวเรือน โดยจะแจกจ่ายเฉพาะแรงงานไทยที่ไม่มีครอบครัวที่เกาะลังกาวี โดยผู้ที่มีครอบครัวที่เกาะลังกาวี เช่นมีสามีหรือภรรยาที่เกาะลังกาวี จะไม่ได้รับถุงยังชีพ ซึ่งจะเลือกแจกเฉพาะคนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆ โดยบุคคลดังกล่าวยังอาศัยอยู่กับนายจ้างแต่นายจ้างไม่มีอาหารให้.

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ