วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564
ภาคใต้ / สตูล
หัวหน้าฝ่ายวิชาการมัสยิดกลางจ.สตูล นายเมธี อรุณ นักร้องนำวงลาบานูน บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง ให้ แม่บ้านจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองสตูล
: 23 เม.ย. 63
217

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 บรรยากาศที่มัสยิดมำบัง (มัสยิดกลาง) อ.เมืองสตูล นายสุนทร วงศ์หมัดทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการมัสยิดกลางจ.สตูล นายเมธี อรุณ นักร้องนำวงลาบานูน บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง ให้ แม่บ้านจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองสตูล บรรจุใส่ถุงเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ครอบครัวมุสลิมในเขตเทศบาลเมืองสตูล ในโอกาสต้อนรับเทศกาลถือศีลอด ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441

นายสุนทร วงศ์หมัดทอง กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลถือศีลอดประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 มัสยิดมำบังได้รับการบริจาคข้าวสารจากนายเมธี อรุณ และเงินบริจาคจากประชาชนจำนวน 10,000 บาท เพื่อนำไปจัดสรรถุงยังชีพให้แก่พี่น้องมุสลิมในเขตเทศบาลเมืองสตูล โดยแจกจ่ายให้ครัวเรือนผ่านผู้แทนชุมชนจำนวน 115 ครัวเรือน ประกอบด้วย ข้าวสาร 2 กิโลกรัม , น้ำมันพืช 1 ขวด , น้ำตาลทราย 1 ถุง , ปลากระป๋อง 2 กระป๋อง , อินทผาลัม และหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยแม่บ้านจากชุมชนต่าง ๆ กว่า 10 คน ร่วมบรรจุข้าวสารอาหารแห้งลงในถุง ก่อนนำไปแจกจ่ายต่อไป

กรรมการมัสยิดมำบัง กล่าวเพิ่มเติมว่า การแจกจ่ายถุงยังชีพดังกล่าว แม้จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ก็มาจากความตั้งใจที่จะส่งต่อข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งในสังคม แสดงออกถึงการช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยหลังจากนี้จะมีการมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปทั้งไทยพุทธและมุสลิมอีกครั้ง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยผู้ที่สนใจสามารถบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง หรือเงินเพื่อนำไปจัดซื้อสิ่งของบริจาคได้ที่มัสยิดมำบัง ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นายสุนทร วงศ์หมัดทอง โทร. 08 6488 4976

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ