วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563
บึงกาฬเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
: 31 ก.ค. 63
191

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. เวลา 09.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และกิจกรรมจิตอาสา โดยมีนายนฤชา โฆษาศีวิไลช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ นายวราดิศร อ่อนนุช ปลัดจังหวัด นายสมภพ สุนันทนาม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณถนนหลวงสาย 212 บึงกาฬ – หนองคาย ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า โครงการ "ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย โดยให้จังหวัดดำเนินการ ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้รับมอบหมายจากจังหวัดบึงกาฬ ให้ดำเนินการจัดสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร โดยใช้งบประมาณ 5,650,000 (ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ฯ มีความแข็งแรง สวยงามสมพระเกียรติ

ในโอกาสเดียวกันนี้ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี.. เราสร้างไปด้วยกัน”พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ โดยการตัดหญ้า และทำความสะอาดเก็บเศษขยะสองฝั่งริมถนน บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ฯ เพื่อให้พื้นที่มีความสะอาดสวยงาม เป็นที่ประทับใจต่อผู้ใช้เส้นทาง และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 อีกด้วย.

ข่าว/ภาพ มงคล เสียงใส

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ