วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564
ภาคอีสาน / ชัยภูมิ
การรับเงินเยียวยาโควิด-19 จากรัฐบาลวันแรกที่ ธกส.ทุกสาขา ชาวบ้านแห่ใช้บริการล้นธนาคาร
: 19 พ.ค. 63
343

บรรยากาศการมาใช้บริการเพื่อรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลของชาวบ้านที่ บริเวณหน้าธนาคาร ธกส.ทุกสาขาในจังหวัดชัยภูมิ  พบว่ามีชาวบ้านมานั่งรอเข้ารับบัตรคิว ตั้งแต่เช้าตรู่ ส่วนใหญ่จะเหมารถยนต์ประจำหมู่บ้าน มาด้วยกันโดยเฉลี่ยเงินค่าเหมารถยนต์ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึงเจ้าหน้าที่ธนาคาร ธกส.ทุกธนาคาร ได้เตรียมสถานที่พร้อมพนักงานฝ่ายต่างๆมาคอยให้คำแนะนำ เพราะเชื่อว่ายังมีชาวบ้านบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจ ขั้นตอนของการมารับบริการ โดยเฉพาะธนาคาร ธกส.สาขาอำเภอเมืองชัยภูมิ พบว่ามีชาวบ้านเป็นจำนวนมากที่มีปัญหาด้านเอกสาร โดยบางรายมีสมุดธนาคาร2เล่ม แต่แจ้งลงทะเบียนสลับเล่ม เมื่อนำมาติดต่อรับเงิน จนท.ไม่สามารถดำเนินการให้ได้เนื่องจาก ไม่พบยอดเงินในบัญชี  

นาง  สมพงษ์ นามวงค์ ชาวบ้านไชยเจริญ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ขอร้องให้ลูกสะใภ้พามาติดต่อรับเงินเยียวยา อยู่ในอาการวิตกกังวล โดยเล่าว่าตนมาติดต่อธนาคาร เดินทางออกมาจากบ้านตั้งแต่ตี5 และมารอเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับบัตรคิว แต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ไม่มีเงินเข้ามาในบัญชี ตนรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมาก เข่าแทบทรุด แต่ถือว่ายังมีความหวังเมื่อมีเจ้าหน้าที่ธนาคาร เข้ามาชี้แจงว่า ตนมี2บัญชี แต่นำบัญชีที่ไม่ได้แจ้งมาแสดง จึงไม่มียอดเงินเข้ามาในบัญชี แต่ถ้าหากดูในโทรศัพท์ ก็จะมีการยืนยันมาแล้วว่านาง สมพงษ์ เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาอยู่แล้ว

ด้าน นาย  ประยงค์ มุ่งยุทธกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส.จังหวัดชัยภูมิ เปิดแถลงข่าว ยอมรับว่าปัญหาอุปสรรค์ในการทำงาน ทุกอย่างย่อมมีปัญหาอย่างแน่นอน โดยเฉพาะการให้บริการกับพี่น้องเกษตรกร ถึงแม้ว่าธกส.จะมีความคุ้นเคย และเข้าใจปัญหาของเกษตรกรมากกว่าทุกหน่วยงาน เนื่องจากเป็นธนาคารที่อยู่คู่กับเกษตรกร มาอย่างยาวนาน ก็ยังต้องเตรียมพนักงานคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นเป็นช่วงที่รัฐบาล จ่ายเงินเยียวยา พบว่ามีพี่น้องเกษตรกร มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก หลายรายที่ยังไม่เข้าใจในกระบวนการในการ ใช้บริการแบบใหม่ ซึ่งขั้นตอนต่างๆนั้นเกษตรกรต้องเรียนรู้เรื่องการใช้สมาร์ทโฟนควบคู่กันกับการใช้บริการไปด้วยส่วนเงินในการเยียวยาให้กับเกษตรกรล่าสุดจำนวน412,185,000ล้านบาท โดยโอนวันที่ 15 พค.จำนวน 31,334 ราย เป็นเงิน15,667,000ล้านบาท โอนวันที่18พค.จำนวน 36,110ราย เป็นเงิน 18,055,000ล้านบาท และโอนวันนี้จำนวน 14,993ราย เป็นเงิน74,965,000ล้านบาท รวมโอนเงินเยียวยาเกษตรกรทั้งสิ้น 412,185,000ล้านบาท(สี่ร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน

ข่าว/ภาพ : ชาติชาย สงวนรัมย์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ