วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564
ภาคอีสาน / ชัยภูมิ
เหล่าบรรดาพ่อค้า แม่ค้า ต่างเดินทางเข้าไปรับซื้อทุเรียนโอโซน เพื่อนำออกมาวางจำหน่ายสร้างรายได้ในช่วงระบาดของเชื้อโควิด-19
: 03 มิ.ย. 63
632

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 หลังเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน  รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตร ก็ไม่มีตลาดรองรับ และราคาตกต่ำ ผลผลิตล้นตลาด   ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน  แต่เกษตรกรปลูกทุเรียน “โอโซน” ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ  ก็ได้รับผลกระทบอยู่บ้างเช่นกัน แต่โชคดีในปีนี้ ผลผลิตทุเรียน ที่ปลูกอยู่ในพื้นที่ถิ่นโอโซนบริสุทธิ์ใกล้ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ซึ่งปลูกสูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 800  เมตรให้ผลผลิตจำนวนมาก กลับมีออเดอร์สั่งจอง เข้ามาอย่างต่อเนื่อง 

 

นาย ชูชาติ จันทร์ทา บ้านเลขที่ 185 หมู่ 9 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ อายุ44 ปีหนึ่งในผู้ปลูกทุเรียนที่อำเภอเทพสถิตฯ และเจ้าของวสวน”ไร่จิ๊บจ๊าบ” กล่าวว่า เริ่มแรกปลูก10ไร่ นานถึง 19 ปี แล้วมาขยายเพิ่มอีก10ไร่ ทุเรียนมีทั้งหมด 500ต้น รายได้ต่อวัน เมื่อก่อน10,000-40,000 ตอนนี้ช่วงติดโควิด-19 รายได้ลดลง 10,000-30,000 แต่ยอดสั่งจองทางออนไลน์มีเพิ่มขึ้น และจากการระบาดของเชื้อโควิด 19 นั้น เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนโอโซน หลายรายในเขตตำบลบ้านไร่  ได้รับผลกระทบต่อตลาดรับซื้อทุเรียนที่นี้อยู่บ้าง  เพราะตลาดที่เคยส่ง ก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคนี้เช่นกัน แต่เมื่อปีที่ผ่านมา เกษตรกรได้มีการเปิดให้ผู้บริโภคสั่งจองทางออนไลน์ไว้ล่วงหน้า จึงทำให้สามารถส่งและระบายทุเรียนได้  ขณะเดียวกันก็มีพ่อค้า แม่ค้า เดินทางเข้ามารับซื้อทุเรียน  “โอโซน “ ถึงสวน แล้วนำไปเปิดร้านขาย ตามอำเภอต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดใกล้เคียง ในราคากิโลกรัมละ 120-150 บาท  สำหรับทุเรียนโอโซน มีเกษตรกรปลูกในพื้นที่อำเภอเทพสถิต มากกว่า 100 ราย พื้นที่กว่า 300 ไร่ จะให้ผลผลิตปีละไม่ต่ำกว่า 200 ตันต่อปี ทุเรียนโอโซนนี้  มีลักษณะเด่นนอกเหนือจากมีพื้นที่ปลูกอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 800 เมตรแล้ว ยังมีความโดดเด่นเฉพาะถิ่นที่มีรสชาติหวาน กรอบ อร่อย พูใหญ่ สีของพูทุเรียนจะมีสีเหลืองสด จึงเป็นที่นิยมและต้องการของตลาดผู้บริโภคอย่างมากทุกๆปี.

ข่าว/ภาพ ชาติชาย  สงวนรัมย์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ