วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564
ภาคอีสาน / ชัยภูมิ
ไข้เลือดออกที่จังหวัดชัยภูมิระบาดเร็วขึ้นแท่นอันดับ 1 ของเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ หมอเตือนให้ผู้ปกครองเฝ้าระวังบุตรหลานและระวังภัยเงียบไข้เลือดออกและโควิด-19 ไปพร้อมๆกัน
: 03 มิ.ย. 63
505

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 นาย แพทย์วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยก่อนการแถลงข่าวโควิด-19ชัยภูมิ ประจำสัปดาห์ว่า  ขณะนี้ชัยภูมิกำลังเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บถึงสองด้านด้วยกัน  คือโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 และภัยเงียบอีกตัวหนึ่ง คือไข้เลือดออก ซึ่งเป็นโรคประจำถิ่น และประจำระยะเวลา  ในปีนี้มาเร็วเป็นพิเศษเพราะสภาวะอากาศแปรปรวน ชัยภูมิมีพายุฤดูร้อนเข้ามาเร็วและหลายช่วง ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม จนถึงวันนี้ ทำให้มีน้ำขังจากพายุฝน ประกอบกับอากาศบริเวณจังหวัดชัยภูมิร้อนมาก ทำให้ไข่ของยุงลายฟักเป็นตัวอ่อนเร็วขึ้น จึงทำให้ไข้เลือดออกกลับมาระบาดเร็วขึ้นเช่นกัน

ปัจจุบันมีผู้ป่วยไข้เลือดออกเข้ามารักษาตัวจำนวน 597 รายขึ้นแท่นเป็นอันดับ 1 ของเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วย4 จังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ  บุรีรัมย์ และสุรินทร์ และ เป็นอันดับ 2 ระดับประเทศ โดยแยกกลุ่มคนที่เป็นไข้เลือดออกมากสุด คือกลุ่มเด็กอายุ 10- 16 ปีกลุ่มที่สองคือเด็กช่วงอายุ 5-9 ปี กลุ่มที่สามเป็นช่วงอายุอื่นๆ แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต และอำเภอที่เป็นไข้เลือดออกมากที่สุด 3 อันดับของจังหวัดชัยภูมิคืออำเภอคอนสาร อำเภอภักดีชุมพลและอำเภอเนินสง่า ซึ่งสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิได้ส่งทีมวิชาการ และ อสม. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งพื้นที่เสี่ยงและครอบคลุมทั่วจังหวัดชัยภูมิ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรับรู้ ช่วยกันป้องกัน ควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลายให้หมดสิ้นไป  ด้วยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบ้าน ใส่เกลือหรือทรายอะเบท ในภาชนะที่มีน้ำขังอยู่เช่นขาตู้กับข้าว หรืออ่างน้ำ หรือนำปลาหางนกยูงมาใส่ไว้ในอ่างบัวให้ปลากินลูกน้ำเป็นต้น  บ้านที่มีเด็กเล็กๆอยู่ด้วยก็ให้ผู้ปกครองดูแล ป้องกันเป็นพิเศษอย่าให้ยุงลายกัดลูกหลานได้ สาธารณสุขจังหวัด บุคลากรทางการแพทย์ อสม.และท้องถิ่นจังหวัดจะจัดวัน Kick Off รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อการรับรู้และป้องกันในเร็ววันนี้

นายแพทย์ วชิระ บถพิบูลย์ บอกว่า ต้องยอมรับว่า ขณะนี้ อสม.รับภาระหนักมากทั้งช่วยปฏิบัติงานต่อต้านโรคโควิด-19 และต้องช่วยรณรงค์เรื่องไข้เลือดออกอีกด้วย นับเป็นกลุ่มบุคลากรที่น่าชื่นชมยกย่องเป็นอย่างยิ่ง.

ข่าว/ภาพ ชาติชาย สงวนรัมย์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ