วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564
ภาคอีสาน / ชัยภูมิ
จัดห้องเรียน การตรวจคัดกรองตั้งแต่ก้าวแรกผ่านรั้วโรงเรียนและก้าวที่สองผ่านเข้าห้องเรียนจะต้องผ่านการคัดกรองอีกครั้ง รับรองความปลอดภัยของนักเรียนจากโควิดแน่นอน
: 22 มิ.ย. 63
289

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 นาย บุญเถาว์ บุราณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุนทรวัฒนา ออกมายืนยันถึงความพร้อมของโรงเรียน ที่จะเปิดเทอมใหม่ในวันที่1กรกฎาคมนี้ ว่า โรงเรียนสุนทรวัฒนาเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น ประมาณ 1800 คน  ครูทั้งประจำการและสอนพิเศษ (170 คน) 

ในการเตรียมการเปิดภาคเรียนปีนี้นับเป็นปีพิเศษกว่าทุกปีเพราะสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด และรัฐบาลเข้มงวดในด้านความปลอดภัยของเด็กเป็นอย่างมาก  ทางโรงเรียนจึงมีการเตรียมการพิเศษโดยเน้นทั้งความปลอดภัยควบคู่ไปกับการเรียนการสอน การพัฒนาด้านวิชาการ และเทคโนโลยี ควบคู่กันไปด้วย

การประชุมวางแผนการสอนของครูในระดับ ประถมศึกษาจะจัดให้มีเด็กในแต่ละห้องน้อยลง เว้นระยะห่างมากขึ้น โดยให้นักเรียนผลัดกันมาเรียนวันละ 20 คน ส่วนที่เหลือให้เรียนที่บ้านทางโทรทัศน์หรือโทรศัพท์มือถือ โดยมีบทเรียนที่ครูเตรียมไว้ให้ทุกคนได้ดูและทำงานไปพร้อมกัน ในวันรุ่งขึ้นก็นำแบบฝึกหัดหรือใบงานมาทำความเข้าใจกับครูในห้องเรียนอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งคุณครูทุกสายชั้นได้ไปเยี่ยมบ้านเด็กและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองทุกคนแล้ว

ส่วนระดับอนุบาลจะให้เด็กมาเข้าเรียนห้องเรียนละ 10 คนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป  โดยประมาณว่าเด็กแต่ละคนจะเข้าเรียนที่โรงเรียนเดือนละประมาณ 7  วันเท่านั้น  ซึ่งเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของกระทรวง ในด้านสุขอนามัย โรงเรียนจัดให้มีการคัดกรองโดยเจ้าหน้าที ช่วยคัดกรองก่อนที่ทุกคนจะก้าวเท้าเข้ามาในเขตโรงเรียน ซึ่งจะเข้าออกได้เพียงประตูเดียวเท่านั้น จากนั้นเมื่อถึงห้องเรียน นักเรียนและครูจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองอีกรอบ ก่อนทำการเรียนการสอน ที่พิเศษคือโรงเรียนจะแจกหน้ากากอนามัยให้เด็กคนละ 2 ชิ้นทุกคน ให้สวมใส่ตลอดเวลา ส่วนอาคารสถานที่ ห้องอาหาร ห้องน้ำ ก็มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ทุกห้องเรียนจะมีอ่างล้างมือ เจลแอลกอฮอลไว้สำหรับให้เด็กล้างมือบ่อยๆ โรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่อนามัย และผู้บังคับบัญชาจากเขตการศึกษามาตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำหลายครั้ง จึงมั่นใจได้ว่าลูกหลานนักเรียนเราทุกคนจะปลอดภัยและได้ศึกษาหาความรู้อย่างมีความสุข ตามวิถีชีวิตใหม่อย่างแน่นอน

ข่าว/ภาพ ชาติชาย  สงวนรัมย์ 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ