วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564
ปล่อยคาราวานรถวิบาก โครงการมอบอาหารในถิ่นทุรกันดาร
: 26 พ.ค. 63
371

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 26 พ.ค.63 ที่ กองร้อย ตชด.247 อ.ด่านซ้าย จ.เลย พ.ต.ท.เบญจรงค์ ใบใหญ่ ผบ.ร้อย ตชด.247 อ.ด่านซ้าย จ.เลย ร.ต.อ.วิชัย สิทธิ รอง ผบ.ร้อย ตชด.247 ร.ท.เกียรติศักดิ์ มหานาม ผบ.ร้อย ฉก.ทพ.2215 ร่วมปล่อยรถ จยย.วิบากส่งมอบอาหารให้ผู้ประสบภัยการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ถึงผู้ชรา เด็กเล็ก ผู้ป่วย ในถิ่นทุรกันดาร บ้านห้วยลาด หมู่ 6 ต.อีปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย ในโครงการรับอาหารและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 

พ.ต.ท.เบญจรงค์ ใบใหญ่ ผบ.ร้อย ตชด.247 เปิดเผยว่า ด้วยเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19  เป็นเหตุให้มีผู้ติอดเชื้อเป็นจำนวนมาก และขยายเป็นวงกว้าง รัฐบาลจึงได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังและป้องกัน จ.เลย มีการตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิ-19 จำนวนหนึ่งและได้รักษาหายแล้ว และมีประชาชนตามหมู่บ้านถิ่นทุรกันดารที่อยู่อย่างลาก โดยเฉพาะผู้ชรา เด็กเล็ก และผู้ป่วย ต้องเดินทางไปมาด้วยความลำบาก  ส่งผลวิถีชีวิต  ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างอิสระขาดรายได้ ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อดำรงชีวิตภายในครอบครัว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองร้อย ตชด.247 ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนขึ้น จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารแห้ง อาหารแห้ง น้ำดื่ม สิ่งของจำเป็นในการดำเนินชีวิต จึงให้รถ จยย.วิบาก เข้าพื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร ตามยอดภู ยอดเขา และหมู่บ้านที่ห่างไกลเดินทางลำบาก นำสิ่งของอุปโภคบริโภคจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปมอบให้ถึงที่บ้าน.

ข่าว/ภาพ บุศย์ สิริปัญญาพร

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ