วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564
ภาคอีสาน / หนองคาย
คณะกรรมาธิการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อรับทราบและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานในทุกด้าน
: 07 ธ.ค. 62
789

 

วันที่ 6 ธ.ค. 62 คณะกรรมาธิการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยมีนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลให้กับคณะกรรมาธิการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ภายในด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

 

 

สำหรับข้อมูลที่มีการนำเสนอในครั้งนี้ที่สำคัญประกอบด้วย แผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติในมิติด้านแรงงานและปัญหาการหลอกลวงแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ และเรื่องการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและปัญหาการลักลอบเข้าเมือง โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและตม.หนองคาย ได้ร่วมร่วมนำเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมาธิการการแรงงานในครั้งนี้

 

ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว  : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND