วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563
ภาคกลาง / พระนครศรีอยุธยา