วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563
ภาคกลาง / พระนครศรีอยุธยา