วันอาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม 2564
ภาคเหนือ / เชียงใหม่