วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563
ภาคอีสาน / อุบลราชธานี