กู้บ้าน ธอส

กู้บ้าน ธอส

กู้ซื้อบ้าน ธอส ใช้เอกสารไม่ยุ่งยาก
เงินเดือน
ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 4.88% ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนดอายุผู้กู้
วงเงิน
สูงสุด 3 ล้านบาท
ระยะเวลาผ่อน
ผ่อนนาน 40 ปี

ขอสินเชื่อกู้บ้าน ธอส สินเชื่อสานฝันคนอยากมีบ้าน

สานฝันคนอยากมีบ้าน ที่ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญของการใช้ชีวิต ธนาคารอาคารสงเคราะห์มองเห็นถึงความต้องการด้านที่อยู่อาศัย จึงออกสินเชื่อกู้บ้าน ธอส เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิต ให้การอยากมีบ้านสักหลังไม่ใช้เรื่องยากอีกต่อไปกับธอส กู้บ้าน มาดูกันว่าจะมีหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อบ้าน ธอสอย่างไรบ้าง กี่วันอนุมัติ และมีข้อดีข้อเสียหรือไม่ ติดตามอ่านได้ในบทความนี้กันเลย

กู้บ้าน ธอส มีรายละเอียดวัตถุประสงค์การยื่นกู้อย่างไรบ้าง

สำหรับผู้สนใจขอสินเชื่อกู้บ้าน ธอส ต้องมีวัตถุประสงค์ในการยื่นกู้คือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือเพื่อปลูกสร้างอาคาร และเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร เท่านั้น มีวงเงินให้กู้บ้านกับ ธอสสูงสุดได้ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อหลักประกัน กับอัตราดอกเบี้ยบ้าน ธอส MRR เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศ โดยสำหรับปีที่ 1 จะอยู่ที่ 3.15% ต่อปี

คุณสมบัติผู้ขอกู้บ้าน ธอส มีอะไรบ้าง

 • สำหรับประชาชนทั่วไป ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ ไม่เกินเดือนละ 35,000 บาทต่อเดือน
 • ต้องไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส

เอกสารขอสินเชื่อบ้าน ธอสเพื่อกู้บ้าน ธอสให้ผ่าน

สำหรับเอกสารเตรียมขอกู้สร้างบ้านกับกู้สร้างบ้าน ธอส ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาจดทะเบียนสมรส

เอกสารทางการเงินสำหรับพนักงานประจำเพื่อกู้ธอส สินเชื่อบ้าน

 • เอกสารรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารทางการเงินสำหรับอาชีพอิสระเพื่อยื่นกู้บ้าน ธอส

 • สำเนาเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
 • สำเนาทะเบียนการค้า
 • เอกสารหลักฐานการเสียภาษี
 • สำเนาเอกสารใบประกอบวิชาชีพ
 • รูปภายกิจการ ห้างร้าน หรือบริษัท

เอกสารสำหรับเป็นหลักประกันในการกู้บ้าน ธอส

 • สำเนาจะซื้อจะขาย และเอกสารสัญญาเงินวางมัดจำ
 • หลักฐานการเป็นเจ้าบ้าน
 • สำเนาเอกสารสัญญาขายที่ดิน ฉบับกรมที่ดิน
 • แบบแปลนบ้าน
 • สำเนาเอกสาร นส.3 หรือหนังสือแสดงกรมสิทธิ์ห้องชุด

ตารางผ่อนบ้าน 30 ปี ธอสกับอัตราดอกเบี้ยกู้บ้าน ธอส

สำหรับปีแรกของธอส กู้บ้านดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 3.5% ต่อปี ปีที่ 2 MRR -2.25% ต่อปี ปีที่ 3 MRR -1.40% ต่อปี และปีที่ 4 ตลอดอายุสัญญา MRR-0.75% ต่อปี

ต้องบอกเลยว่าสินเชื่อกู้บ้าน ธอส จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นที่น่าสนใจไม่น้อย โดยออกแบบสินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผลต่อการผ่อน เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกบ้าน และใช้ชีวิตบนพื้นที่พักผ่อนได้อย่างสบายใจ สนใจสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขได้ทางออนไลน์หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า 02 645 9000 เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้สินเชื่อได้ให้คำแนะนำ

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

บัตร ttb absolute ทำง่ายๆ เงื่อนไขไม่กี่อย่าง
เงินเดือน
75,000 บาทต่อเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 16% ต่อปี
อายุ
ตั้งแต่ 20-70 ปี
วงเงิน
สูงสุด 2 ล้านบาท
ระยะเวลาผ่อน
ผ่อนนาน 10 เดือน
UOB Premier credit card มีใบไหนน่าสนใจบ้างในปีนี้
เงินเดือน
30,000 บาทต่อเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 16% ต่อปี
อายุ
ตั้งแต่ 20-60 ปี
วงเงิน
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาผ่อน
ไม่กำหนดระยะผ่อน
Scroll to Top