อยากปลดหนี้ต้องลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 พร้อมแก้ปัญหายั่งยืน

ลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 ทางรอดของคนอยากปลอดหนี้

ณ ปัจจุบันนี้ เมื่อดูสถิติตัวเลขเกี่ยวกับการเป็นหนี้ของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากสำนักไหนต่างก็บ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าคนไทยทุกวันนี้ต่างกำลังแบกภาระเรื่องหนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างเช่นข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่บอกว่า ในปี 2567 ที่ผ่านมา จำนวนครัวเรือนในประเทศไทยมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 52.7 จากที่ในปี 2562 จำนวนครัวเรือนที่มีหนี้อยู่ที่ร้อยละ 46.3 นอกจากนี้ยังมีการบ่งชี้ลงไปอีกว่า ในจำนวนร้อยละ 52.7 ครัวเรือนที่เป็นหนี้ เกือบร้อยละ 10 เป็นหนี้นอกระบบ

อยากลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 มีธนาคารไหนให้บริการบ้าง?

ซึ่งปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบ ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่กำลังบั่นทอนสังคมไทย และหน่วยงานภาครัฐพยายามหาวิธีแก้ไข เพราะหนี้นอกระบบมักไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาทางการเงินให้กับผู้กู้ แต่กลับยิ่งซ้ำเติม จากดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่าที่กฏหมายกำหนด ยิ่งหากผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินได้ตามเวลา ดอกเบี้ยจะถูกคิดแบบเพิ่มทวีคูณจนสูงกว่าเงินต้นที่ขอกู้ ยังไม่รวมการติดตามท้วงหนี้ด้วยวิธีคุกคาม ข่มขู่ ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของลูกหนี้นอกระบบ

ภาครัฐจึงให้ธนาคารในการกำกับดูแลอย่าง ธนาออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตร์และสหกรณ์การเกษตร์ หรือ ธ.ก.ส. เข้ามามีส่วนร่วมหาวิธีแก้หนี้นอกระบบ เป็นเหมือนมูลนิธิช่วยปลดหนี้นอกระบบ เปิดให้มีการลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 เพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบและมีแนวโน้มว่าไม่สามารถชำระคืนภาระหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมนอกระบบ

ลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 กับ ออมสิน และ ธ.ก.ส.

ปัญหาหนี้นอกระบบ ถือเป็นปัญหาที่กำลังบ่นทำลายสภาพสังคงของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ พ.ศ.2567 (ค.ศ.2024) ซึ่งภาครัฐก็มองเห็นปัญหาดังกล่าวและพยายามหาทางแก้ไขปัญหาด้วยความเร่งด่วน ซึ่ง 1 ในแนวทางที่ภาครัฐนำมาใช้แก้ปัญหาก็คือ การที่ให้ธนาคารในการกำกับดูแลของรัฐอย่าง ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทำโครงการสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบเพื่อให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนหนี้นอกระบบ กู้ยืมเงินเพื่อเป็นช่องทางด่วนแก้หนี้นอกระบบ เป็นสินเชื่อเพื่อให้นำไปชำระคืนหนี้นอกระบบโดยเฉพาะ 

ลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 ของ ธนาคาออมสิน

สำหรับ ธนาคารออมสิน มีโครงการสินเชื่อที่เปิดให้ผู้มีปัญหาหนี้นอกระบบลงทะเบียนมีชื่อว่า “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ” เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน อายุ 20 ปีขึ้นไป โดยธนาคารจะมีวงเงินสินเชื้อสูงสุดไม่เกิน 5 หมื่นบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1 ต่อเดือน และมีระยะเวลาในการชำระคือไม่เกิน 5 ปี

ลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ส่วนโครงการที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 ของ ธ.ก.ส. จะมีอยู่ด้วยกัน 3 โครงการประกอบด้วย “โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรและบุคคลในครัวเรือน” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบจากการประกอบอาชีพด้านการเกษตร วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 1 แสนบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี ระยะเวลาชำระคือสูงสุดไม่เกิน 12 ปี

โครงการต่อมาคือ “โครงการชำระดีมีวงเงิน (Smart Cash)” โครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 เป็นตัวเลือกสำหรับผู้ที่ยังพอจะสามารถจัดการกับปัญหาหนี้นอกระบบของตัวเองได้ แต่อาจมีบางเดือนที่เกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถชำระคืนเงินจากการกู้นอกระบบ สามารถไปแจ้งขอสินเชื้อฉุกเฉินผ่านโครงการนี้ได้ เพื่อนำเงินไปชำระหนี้นอกระบบ ป้องกันการทวีคูณขึ้นของดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระเงินคืนจากการกู้นอกระบบ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 หมื่นบาท ดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 3 ต่อไป ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน

และอีกหนึ่งโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้มีปัญหาจากการเป็นหนี้นอกระบบโดย ธ.ก.ส. ก็คือ “โครงการสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้” โดยจะเปิดให้ผู้ที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มจากากรประกอบอาชีพเสริม ซึ่งมาจากการฝึกอบรมความรู้และทักษะจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อให้มีรายได้สำหรับนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยวงเงินกู้อยู่ที่ไม่เกิน 1 แสนบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0 ในช่วง 6 เดือนแรก จากนั้นจะปรับเป็นร้อยละ 6.5 ระยะเวลาชำระคืนเงินสูงสุดไม่เกิน 10 ปี

ผู้ที่สนใจโครงการรัฐที่จะช่วยในการปลดหนี้นอกระบบจากทั้ง 2 ธนาคาร สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของทั้ง ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

Scroll to Top