โอนเงินผิดบัญชีดึงคืนได้ไหม? เช็คด่วนหากไม่อยากมีปัญหาทีหลัง

โอนเงินผิดบัญชีดึงคืนได้ไหม? คำถามนี้มีคำตอบ

ด้วยความสะดวกรวดเร็วของการโอน-จ่ายเงินในปัจจุบัน ที่สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยปลายนิ้วของเราผ่านระบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคารต่างๆ แต่บางครั้งความสะดวกรวดเร็วก็อาจเป็นเหตุของความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ นั่นคือการโอนเงินผิดบัญชี! ซึ่งบ่อยครั้งก็สร้างปัญหาตามมา เชื่อว่าหลายคนน่าจะมีคำถามในใจว่า “โอนเงินผิดบัญชีดึงคืนได้ไหม?” วันนี้เราจะพาไปหาคำตอบของคำถามนี้กัน

โอนเงินผิดบัญชีดึงคืนได้ไหม? มีวิธีแก้ปัญหายังไงบ้าง?

คนที่อยากรู้คำตอบว่าเมื่อโอนเงินผิดบัญชีดึงคืนได้ไหม? สำหรับปัญหานี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยมีแนวทางในการแก้ไข โดยปัญหาของการโอนเงินผิดบัญชีดึงคืนได้ไหม สามารถเกิดขึ้นได้ไม่เฉพาะแค่การออกเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ mobile banking แต่ยังรวมถึงการโอนเงินผิดบัญชีผ่านตู้ atm สามารถให้วิธีแก้ไขปัญหาด้วยวิธีเดียวกัน

แต่สิ่งที่ผู้โอนเงินผิดบัญชีภายในธนาคารเดียวกันหรือโอนเงินผิดบัญชีต่างธนาคาร ต้องทำความเข้าใจเป็นอันดับแรกเลยซึ่งเป็นเงื่อนไข ณ ปัจจุบันนี้ปี พ.ศ.2566 (ค.ศ.2023) ก็คือ เมื่อมีการโอนเงินผิดบัญชีไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตาม ธนาคารไม่มีอำนาจที่จะดึงเงินคืนกลับมาได้ในทันที หรือสอนดึงเงินคืนจากบัญชีที่โอนผิดให้กับเรา จะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัญชีทั้งบัญชีต้นทางและบัญชีผู้รับโอน ทำให้จำเป็นต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น

แนวทางในการแก้ปัญหาของผู้ที่สงสัยว่าโอนเงินผิดบัญชีดึงคืนได้ไหม?

สำหรับการแก้ปัญหาเมื่อโอนเงินผิดบัญชีดึงคืนได้ไหม ในกรณีนี้หากผู้รับโอนที่เราเงินให้ผิดไปเป็นคนที่เรารู้จัก วิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดก็คือพูดคุยเพื่อให้ผู้รับโอนที่เรารู้จักโอนเงินกลับคืนมา แต่หากผู้ที่รับเงินโอนผิดบัญชีจากเราไม่ใช่คนรู้จัก จำเป็นต้องมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นในการติดต่อเพื่อขอเงินคืน เริ่มจากการติดต่อไปที่ธนาคารเจ้าของบัญชีของเรา ในฐานะธนาคารต้นทาง เพื่อแจ้งโอนเงินผิดบัญชี สอบถามขั้นตอนการแก้ไขปัญหา เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ข้อมูลวันเวลาที่โอนเงิน จำนวนเงิน ช่องทางในการโอน ฯลฯ ซึ่งแต่ละธนาคารอาจต้องการข้อมูลและเอกสารหลักฐานแตกต่างกัน เมื่อธนาคารจะช่วยดำเนินการติดต่อกับบัญชีปลายทางที่รับโอนเงินผิดไป เพื่อหาวิธีดึงเงินคืนจากการโอนผิดบัญชี ซึ่งหากบัญชีที่รับโอนเงินผิดยอมรับว่าได้รับการโอนเงินเข้าผิดจริงๆ แล้วยอมโอนเงินคืนให้ ปัญหาการโอนเงินผิดบัญชีดึงคืนได้ไหม ก็เป็นอันว่าได้รับการแก้ไข แต่หากบัญชีผู้รับโอนไม่ยินยอมคืนเงินหรือไม่สามารถติดต่อได้ จำเป็นต้องนำเรื่องไปแจ้งความโอนเงินผิดบัญชีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าสู้ขั้นตอนทางกฎหมาย

ข้อสงสัยที่ว่าโอนเงินผิดดึงคืนได้ไหม ทุกธนาคารจะช่วยดำเนินการแก้ไขให้กับเรา เพียงแต่เราต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารนั้นๆ กำหนด ตัวอย่างเช่น ธนาคารออมสิน โอนเงินผิดบัญชีดึงคืนได้ไหมโอนเงินผิดบัญชีดึงคืนได้ไหมกรุงไทย จะมีระยะเวลาดำเนินการภายใน 15 วัน กรณีโอนเงินผิดบัญชีธนาคารเดียวกัน ส่วนกรณีเป็นบัญชีต่างธนาคารจะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการภายใน 20 วันทำการ เช่นเดียวกับธนาคารกรุงไทย โอนเงินผิดบัญชีดึงคืนได้ไหมกรุงไทย จะต้องใช้เวลาดำเนินการ 15 วันสำหรับกรณีบัญชีธนาคารเดียวกัน และ 20 วันสำหรับบัญชีต่างธนาคาร แต่หากเป็นธนาคารกสิกรไทย การแจ้งโอนเงินผิดบัญชีกสิกรไทยจะใช้เวลาดำเนินการ 5 วัน ในกรณีบัญชีธนาคารเดียวกันที่เป็นบุคคลธรรมดา และภายใน 21 วัน กรณีเป็นบัญชีธนาคารเดียวกันแบบนิติบุคคล ส่วนหากเป็นบัญชีต่างธนาคารจะใช้เวลาดำเนินการภายใน 28 วันทำการ

Scroll to Top