เครดิตบูโรติดกี่ปีหายอยากล้างเครดิตบูโรต้องทำอย่างไรพร้อมคำแนะนำเชิงลึก

ไขคำตอบ เครดิตบูโรติดกี่ปี? เครดิตบูโรไม่ดีกู้เงินได้มั้ย?

เครดิตบูโร หรือการติดบูโรคือ ข้อมูลบัญชีสินเชื่อและประวัติการชำระสินเชื่อทุกประเภททั้งของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่เก็บบันทึกโดย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ซึ่งส่งมาจากสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโร ซึ่งข้อมูลสำคัญที่ถูกบันทึกไว้รายงานเครดิตบูโรของแต่ละคนมีอย่างเช่น ข้อมูลบัญชีสินเชื่อทั้งหมด ชื่อผู้ให้สินเชื่อกู้เงินกับธนาคาร วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ วงเงินที่ใช้ไป รายละเอียดในการชำระคืนหนี้ผ่านมา โดยจะแสดงให้เห็นว่าการชำระหนี้เป็นแบบตรงเวลา ชำระล่าช้า หรือผิดนัดชำระ ทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในเครดิตบูโร หรือหลายคนมักเรียกว่า ติดเครดิตบูโร รวมถึงสถานะของบัญชีสินเชื่อ เช่น ปกติ ปิดบัญชีแล้ว พักชำระหนี้ หรือค้างชำระหนี้ เป็นต้น

สำหรับคนที่กังวลว่าเคยมีประวัติไม่ดีในเรื่องของการชำระหนี้ แล้วกำลังวางแผนที่จะขอสินเชื่อครั้งใหม่กับสถาบันการเงินต่างๆ ไม่แน่ใจประวัติการชำระหนี้ที่เคยมีปัญหาในเครดิตบูโรจะส่งผลอะไรหรือไม่ และกำลังสงสัยว่าเครดิตบูโรติดกี่ปี? ติดเครดิตบูโรกี่ปีหาย? ติดบูโรกี่ปีหมดอายุความ? วันนี้เรามีคำตอบให้กับทุกคน

เครดิตบูโรติดกี่ปี? คำถามนี้มีคำตอบ

ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2567 (ค.ศ. 2024) ในข้อสงสัยว่าเครดิตบูโรติดกี่ปี? ประวัติเครดิตบูโรในการชำระสินเชื่อทุกประเภทที่เราเคยทำไว้กับสถาบันการเงินต่างๆ จะถูกบันทึกไว้ที่เครดิตบูโรเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ซึ่งข้อมูลที่เกิดจากการขอสินเชื้อ ทั้งการชำระคืน การชำระล่าช้า การค้างชำระ และถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วสินเชื้อดังกล่าวจะถูกปิดบัญชี ชำระคืนเสร็จสิ้นแล้วก็ตาม แต่ข้อมูลประวัติต่างๆ ในแต่ละเดือน หากอยู่ในช่วงเวลา 3 ปี ก็จะถูกบันทำไว้ในเครดิตบูโร เมื่อครบ 3 ปีก็จะมีการล้างเครดิตบูโร โดยการแจ้งข้อมูลของสถาบันการเงินไปยังเครดิตบูโรจะเป็นในลักษณะแบบรายเดือน ตัวอย่างเช่นข้อมูลสินเชื่อที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม สถาบันการเงินจะส่งรายงานไปที่เครดิตบูโรในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้น

แม้ว่าเครดิตบูโรติดกี่ปี ก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการขอสินเชื่อ

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ใช้หลายหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ไม่ใช่แค่เช็คประวัติบูโรของเรา ดังนั้นเครดิตบูโรติดกี่ปีอาจไม่ได้มีผลมากนัก สิ่งที่ธนาคารและสถาบันการเงินใช้พิจารณาเพื่ออนุมัติสินเชื่อหลักๆ แล้วจะเป็นเรื่องรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ ความแน่นอนของรายได้ในแต่ละเดือน ความสามารถในการชำระคืน ภาระหนี้สินอื่นๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคารและสถาบันการเงิน ข้อสงสัยที่ว่าเครดิตบูโรติดกี่ปีจึงเป็นแค่ข้อกังวลที่แทบไม่ส่งผลเสียมากนักในการขอสินเชื่อ

แต่หากธนาคารและสถาบันการเงินปฏิเสธการอนุมัติสินเชื่อ โดยอ้างเหตุผลเรื่องของข้อมูลในเครดิตบูโร ไม่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องเครดิตบูโรติดกี่ปี ธนาคารหรือสถาบันการเงินต้องออกหนังสือชี้แจงเหตุผลว่าข้อมูลในเครดิตบูโรของเราเกี่ยวข้องหรือมีผลอย่างไรจึงทำให้ถูกปฏิเสธการอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งข้อมูลเครดิตบูโรที่ธนาคารนำมาประกอบนั้นไม่ถูกต้อง เราสามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบความถูกต้องกับศูนย์บริการขอข้อมูลเครดิตบูโรออนไลน์ ทั้งด้วยตัวเองและทางออนไลน์ เช็คติดบูโร ดูว่าบูโรติดกี่ปี แล้วนำหลักฐานที่เช็คความถูกต้องแล้วนำไปยื่นกับธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อชี้แจงแก้ไขและขอให้พิจารณาอนุมัติสินเชื่ออีกครั้งได้

Scroll to Top