วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563
องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
: 07 ม.ค. 63
359

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,500 ผืน มอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในเบื้องต้น โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายวิรัตน์ กลิ่นขจร นายอำเภอหัวตะพาน นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับ 

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวถ่ายทอดแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวให้ได้รับทราบถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงต้องการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรของพระองค์ สร้างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จากนั้น องคมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้ออกมาปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ผู้ที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มาให้ความช่วยเหลือ จากนั้น องคมนตรี ได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน จำนวน  2 ราย พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

จังหวัดอำนาจเจริญได้รับ จำนวน 1,500 ผืน ได้จัดสรรให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน จำนวน 500 ผืน และ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 1,000 ผืน.

 

ข่าว/ภาพ  สกนธ์ บุญวิทย์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ