วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564
นโยบายความเป็นส่วนตัว
"ภูเขาโพสต์" ได้ตระหนักอย่างลึกซึ้งถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ว่าเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง
"ภูเขาโพสต์" ให้ความเคารพลูกค้าโดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์อย่างเหมาะสมและจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) รวมถึงกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง, กฎหมายธุรกิจ, ระเบียบสังคม, หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่มีต่อ "ภูเขาโพสต์"
ทั้งนี้ "ภูเขาโพสต์" มีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวเราจึงขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะๆ
เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับ "ภูเขาโพสต์" เป็นไปอย่างปลอดภัย "ภูเขาโพสต์" จึงได้จัดทำนโยบายและโครงสร้างระบบที่ครอบคลุมโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การเก็บรวบรวมการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
"ภูเขาโพสต์" จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยคำนึงถึงเนื้อหาและขอบเขตของธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสำคัญ และจะควบคุมการใช้ข้อมูลบุคคลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้เท่านั้นโดยจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวบุคคลดังกล่าวมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น. นอกจากนี้ ในบางกรณี"ภูเขาโพสต์" อาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามด้วยเหตุผลทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้"ภูเขาโพสต์" จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้กับบุคคลที่สามหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน
2. การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ในการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล "ภูเขาโพสต์" จะทำการตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อบังคับ, บทบัญญัติต่างๆ ของประเทศ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยนโยบายนี้ไม่ครอบคลุมการรวบรวม และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ ผู้ขายสินค้าในเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อลิงก์ (Link) กับเว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น, โซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือช่องทางในอนาคตของบริษัท
3. นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้(Cookie)
คุกกี้คือไฟล์ที่บันทึกประวัติการใช้งานและข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกซึ่งรับส่งระหว่างเบราว์เซอร์และเซิร์ฟเวอร์ และจัดเก็บลงในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเมื่อมีการใช้งานเว็บเพจ ครั้งถัดไปเมื่อเข้ามาที่เพจเดิม ผู้จัดการเพจก็จะสามารถเปลี่ยนหน้าแสดงของผู้ใช้งานแต่ละท่านได้โดยการใช้ข้อมูลของคุกกี้ ถ้าผู้ใช้งานอนุญาตหรือยอมรับให้รับส่งคุกกี้จากการกำหนดค่าของเบราว์เซอร์ เว็บไซต์ก็จะสามารถใช้งานคุกกี้ได้จากเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน เบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานจะส่งเฉพาะคุกกี้ที่เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์มีการรับส่งเท่านั้นเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน
การตั้งค่าคุกกี้(Cookie)
ท่านมีสิทธิในการตั้งค่าคุกกี้ โดยท่านอาจแก้ไขเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธการเก็บข้อมูลคุกกี้หากท่านต้องการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจถูกจำกัดไม่สามารถทราบข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์บริการใหม่ สิทธิพิเศษ และการเชื่อมต่อกับบางเว็บไซต์อาจไม่ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ต้องระวังมากขึ้น
การเชื่อมโยงอุปกรณ์ของบุคคลภายนอกผ่านในเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆ ของบริษัท
เพื่อช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเข้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือช่องทางอื่นของ"ภูเขาโพสต์" ในบางครั้งเราอาจเชื่อมโยงข้อมูลกับสื่อโซเชียล (Social Media) เข้ากับเครื่องมือของบุคคลภายนอก เช่นYoutube, Facebook, Line เมื่อท่านเข้าดูบทความภายในเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือช่องทางอื่นๆ ของบริษัท
ทางบริษัทใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อนำเสนอการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้แต่ละท่านโดยการอ้างอิงจากข้อมูลลงทะเบียนของผู้ใช้งานที่บันทึกเอาไว้เมื่อผู้ใช้งานล็อกอินเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ (ระบบยืนยันตัวตน)
2. เพื่อนำเสนอโฆษณาที่สอดคล้องกับลูกค้ามากที่สุดไว้บนเว็บไซต์อื่นโดยอ้างอิงจากเนื้อหาในเว็บไซต์ของบริษัทที่ลูกค้าเข้าชมและมีความสนใจในอนาคต
3. เพื่อตรวจสอบปริมาณการใช้งานในเครือข่ายและจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของ "ภูเขาโพสต์"
4. เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงาน และบริการของ"ภูเขาโพสต์"