กู้ออนไลน์ธนาคารออมสิน

กู้ออนไลน์ธนาคารออมสิน

กู้เงินออนไลน์ธนาคารออมสินผ่านทาง Mymo
เงินเดือน
ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 4.2% ต่อปี
อายุ
20 ปีเป็นต้นไป
วงเงิน
สูงสุด 50,000 บาท
ระยะเวลาผ่อน
ผ่อนนาน 36 เดือน

กู้ออนไลน์ธนาคารออมสิน กับออมสินออนไลน์ รับเงินด่วนทันใจ

สำหรับใครที่สนใจออมสินออนไลน์สมัครกู้ออนไลน์ธนาคารออมสินได้ง่าย ๆ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในหารประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่ออมสิน 10000 หรือสินเชื่อออมสินออนไลน์ 50000 สามารถศึกษาหาข้อมูลสินเชื่อได้ในบทความนี้ ว่าจะดีไหมหากสมัครกู้ออนไลน์ธนาคารออมสิน ติดตามอ่านได้ในบทความนี้กันเลย

กู้ออนไลน์ธนาคารออมสินกับสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินจุดเด่น

สำหรับผู้ที่สนใจกู้ธนาคารออมสินต้องบอกเลยว่า สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน 50000 ปล่อยกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ หรือใช้ชำระหนี้สิน แต่ไม่สามารนำไปปิดบัญชีเดิมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)ของทาง mymo ธนาคารออมสิน

กู้ออนไลน์ธนาคารออมสิน ประเภทสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินขอกู้ 50000 รายละเอียด

สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินสินเชื่อให้กู้ไม่เกินรายละ 200,000 บาท เริ่มต้นการกู้ที่ 50000

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด หากไม่ผิดนัดชำระ แบ่งวงเงินการกู้เป็นระยะสั้นและระยะยาว โดยเงินกู้ระยะยาววงเงินกู้ไม่เกิน 50000 กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี หรือ 36 งวด หรือหากต้องการชำระเงินกู้เกินกว่าที่ทางธนาคารกำหนด ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันเต็มวงเงิน ให้กู้กได้ไม่เกิน 8 ปี หรือ 96 งวด

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อกู้ออนไลน์ธนาคารออมสิน

 • ต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น อาชีพค้าขาย หรือผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
 • สำหรับผู้มีรายได้ประจำ เช่น อาชีพ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท
 • สำหรับบุคคลธรรมดาต้องอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • มีที่อยู่และเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้
 • มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียนของสาขาที่ขอกู้สินเชื่อออมสินออนไลน์ 50000

หลักประกันในการขอสินเชื่อกู้ออนไลน์ธนาคารออมสินกับธนาคารออมสินปล่อยกู้ 50000

สำหรับผู้ที่สนใจกู้ออนไลน์ธนาคารออมสิน สามารถศึกษาข้อมูลสินเชื่อว่าใช้หลักประกันอะไรบ้างประกอบการขอยืมเงินออนไลน์ด่วนดังนี้

 1. กรณีใช้คนค้ำประกัน
 • ผู้ค้ำต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้ค้ำต้องไม่เกิน 20 ปี
 • มีที่อยู่อาศัยแน่นอน และสามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานออมสิน
 • ผู้ค้ำสามารถค้ำประกันผู้กู้ได้ไม่เกิน 2 สัญญา
 1. หลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องตั้งอยู่ในแหล่งความเจริญ น้ำไฟเข้าถึง สามารถเป็นหลักประกันร้อยละ 11100 ของราคาประเมินของออมสินปล่อยกู้
 2. หลักประกันจากธุรกิจที่ธนาคารกำหนดรับ
 • สิทธิการเช่าแผง หรือร้านค้า ให้สามารถนำมาเป็นหลักประกันไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหนังสือรับรอง
 • ยานพาหนะที่ใช้ประกอบ ใช้เป็นหลักประกันไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาซื้อขาย หากเป็นยานพาหนะที่ใช้แล้ว ประเมินราคาให้ร้อยละ 70 ของราคาประเมิน

สำหรับใครที่สนใจกู้ออนไลน์ธนาคารออมสิน ข้อมูลข้างต้นเรียกได้ว่าประกอบการตัดสินใจขอสินเชื่อสินเชื่อออมสินออนไลน์ 50000 ได้ไม่น้อย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้ที่ 02 299 8000 หรือธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้านได้ทั่วประเทศ

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

บัตร ttb absolute ทำง่ายๆ เงื่อนไขไม่กี่อย่าง
เงินเดือน
75,000 บาทต่อเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 16% ต่อปี
อายุ
ตั้งแต่ 20-70 ปี
วงเงิน
สูงสุด 2 ล้านบาท
ระยะเวลาผ่อน
ผ่อนนาน 10 เดือน
UOB Premier credit card มีใบไหนน่าสนใจบ้างในปีนี้
เงินเดือน
30,000 บาทต่อเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 16% ต่อปี
อายุ
ตั้งแต่ 20-60 ปี
วงเงิน
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาผ่อน
ไม่กำหนดระยะผ่อน
Scroll to Top